F.Y. [B.A./ B.Com./ B.Sc./ I.T./ C.S./ B.Com. (A.&F.)/B.M.S.] : Merit list for year 2021-2022

 

महाविद्यालयाचा  ऑनलाईन  प्रवेश  अर्ज  महाविद्यालयाच्या  खालील वेबसाईटवर  भरावा.

 

वेबसाईट – http://srm.sindhusolutions.com

 

सदर  वेबसाईटवर  महाविद्यालयाचा  प्रवेश  अर्ज  भरण्यासाठी  प्रथम  New  User  मधून  Registration  करावे  व  स्वत: चा  User Name व   Password   तयार  करावा  व  पुढील  प्रवेश  अर्ज  भरावा.

  • Post comments:0 Comments
  • Post category:News